CO2 REDUCE er en empirisk algoritme, der baserer sig på offentligt tilgængelig information om IT-udstyrs klimabelastning.

I mange tilfælde drejer det sig om resultater fra livscyklusvurderinger, som producenter stiller til rådighed, men som ofte er lavet af tredjepart. I andre tilfælde er det studier lavet af uafhængige forskningsinstitutioner.

At lave vurderinger af IT-udstyrs klimamæssige effekter giver anledning til to primære udfordringer, som CO2 REDUCE tager højde for.

For det første eksisterer der ikke livscyklusvurderinger for langt det meste IT-udstyr. Det er en relativ ny ting, at producenter er begyndt at give sig i kast med dette og mange er slet ikke kommet i gang endnu.

For det andet er meget udstyr konfigurerbart. Man kan f.eks. udstyre en server med mere eller mindre hukommelse, flere diske og så videre. Men generelt giver en livscyklusvurdering af en server kun et resultat for lige præcis den specifikke konfigurering, der er undersøgt.

Det manglende datagrundlag og den manglende konfigureringsfleksibilitet håndterer CO2 REDUCE på kvalificeret vis, ved at lave nogle generaliseringer ud fra de data, der er tilgængelige. Det sker på følgende måde:

  • Enhver IT-enhed er kategoriseret, så den tilhører en ud af 17 kategorier, hvor hver kategori indeholder fysisk sammenlignelige enheder. En kategori indeholder f.eks. alle roterende harddiske, mens en anden indeholder hele rackenheder.
  • For hver kategori er der opstillet en generaliseret beregning, som ud fra en fysisk nøgleparameter kan udregne et estimat for klimabelastningen fra produktion, transport og håndtering efter endt brug for enhver enhed i den pågældende kategori.
  • Nøgleparameteren for en kategori er defineret ud fra, hvilken fysisk størrelse, klimaaftrykket afhænger mest af. For langt de fleste kategorier er dette vægten af en enhed, men for nogle kategorier er kapaciteten af en enhed meget mere afgørende end vægten.
  • Beregningen er defineret således, at den ud fra nøgleparameteren reproducerer de eksisterende data på bedste vis. Den velbegrundede antagelse bag CO2 REDUCE er, at hvis beregningen passer for de enheder, der findes livscyklusvurderinger for, så giver den også et godt estimat for tilsvarende enheder, som indeholder de samme komponenter og er bygget op på samme måde.
  • For at sikre, at CO2 REDUCE ikke overvurderer klimabelastningen, er beregningerne for hver kategori defineret konservativt. Det betyder, at de resultater

CO2 REDUCE leverer, skal betragtes som undertal. Det er således overvejende sandsynligt, at klimabelastningen reelt er højere.