Det helt klare mål for Nordic Computer er at bidrage til en fælles bæredygtig udvikling økonomisk, menneskeligt og miljømæssigt. Det gør vi ved at hjælpe kunder med at levetidsforlænge IT- infrastruktur, så vi sammen reducerer erhvervslivets CO2 aftryk. Samtidig udskydes nye investeringer i IT-udstyr og sparer penge.

Siden 1979 har vi samarbejdet med offentlige og private virksomheder med det fælles mål, at de ønsker at få mest muligt ud af deres IT-budget.

Hos Nordic Computer får I glæde af en af de mest kompetente og fleksible serviceafdelinger. Vi sørger for service, vedligeholdelse og levetidsforlængelse i hele verden. Alt efter jeres IT-setup, vil I typisk kunne spare 50-70 % ved at vælge Nordic Computer som uafhængig hardware servicepartner i forhold til producentservice.

Vi understøtter vores kunders forretning med levetidsforlængelse af datacentre igennem teamwork og bæredygtig udvikling. Det gør vi gennem køb, salg og servicering af IT-infrastruktur.

Hos Nordic Computer går vi op i vores kultur og hvordan vi kan hjælpe hinanden hver dag. For os er det ikke nok at være en arbejdsplads. Vi ønsker at møde mennesker i øjenhøjde og i de udfordringer vi står over, så vi alle har de bedste forudsætninger for at gøre det, vi er bedst til.

Working Community

Hvorfor hedder vi Nordic Computer?

Vi hedder Nordic Computer fordi da vi startede i 1979, var en computer en stor fysisk maskine, der var forbeholdt datacentre og meget store virksomheder. Ordet ”Computer” stammer fra latin og betyder at ”beregne”, og det var det som servere gjorde den gang. Nordic Computer har ”Computer” i navnet fordi den gang var IT udstyr kæmpestort og det svarer godt til det udstyr som vi stadig beskæftiger os med.

Derfor arbejder vi ud fra vores vision og mission

Mission

Vi understøtter en fælles bæredygtig udvikling økonomisk, menneskeligt og miljømæssigt gennem levetidsforlængelse af IT-infrastruktur og reducerer dermed erhvervslivets aftryk på planeten.

Vision

Vi vil være det mest bæredygtige valg på salg og servicering af IT-infrastruktur.

Arbejdsfællesskab

Hos Nordic Computer har vi fokus på arbejdsfællesskabet. Forskning viser, at arbejdsfællesskaber styrker trivslen og velværet på arbejdspladsen og er med til at reducere og forebygge stress.

Vores arbejdsfællesskab skabes gennem løbende dialog og koordinering af kerneopgaven. Alt arbejde og alle handlinger hos Nordic Computer tager afsæt i at løfte kerneopgaven. På den måde sikres en fælles retning og et fælles mål.

Employees working in the office on computers
20220913MBR3156

Lars Juhl Frandsen, CEO

"Vi ønsker at blive betragtet som en pålidelig og fremsynet samarbejdspartner, der gennem ordentlighed, kvalitet og handlekraft drives af at skabe værdi for kunderne. Nordic Computer fokuserer på at skabe en arbejdsplads, hvor vi er drevet både på et professionelt og personligt plan af ønsket om hele tiden at blive bedre og dygtigere. Vi fokuserer på og understøtter derfor initiativer til kontinuerligt at opkvalificere og forbedre vores medarbejderes kompetencer."

Trivsel

Hos Nordic Computer er trivsel forudsætningen for, at vi kan udvikle os. Hvis vi ikke kan bringe trivsel i højsædet, så kan vi ikke lykkes. Vi skal have lyst til at komme på arbejde, blive set, hørt og have mulighed for at udføre vores arbejde. Vi går op i at alle ved, hvad der forventes af dem og at vi sammen har en god energi, der motiverer i vores arbejde.

Vi går op i at skabe en god arbejdsplads, hvor vi har lyst til at blive bedre, være åbne og lære af hinanden. Det er afgørende, at vi har tryghed, som skaber mulighed for, at vi kan lære af fejl og udvikle os. Det vægter vi højt hos Nordic Computer, fordi det er forudsætningen for, at vi kan have en bæredygtighed organisation.

Product managers discussing new strategis for company

Værdier

  • Ordentlighed – vi udviser respekt og holder ord
  • Handlekraft – vi tager ansvar og løser opgaven
  • Kvalitet – vi kender forventningerne og går ikke på kompromis med vores leverancer
Technitian working behinf the computer in the technical department of Nordic Computer