Nordic computer technitian working in the technical department testing IT equipment

CO2-forebyggelse i datacentre: Hvorfor det betyder noget

 

Datacentre er rygraden i vores digitale verden. De opbevarer, behandler og transmitterer enorme mængder information hver dag.

Men denne digitale revolution har en betydelig indvirkning på miljøet, især med hensyn til kulstofemissioner.

Den anslåede mængde kulstofemissioner i 2021 fra datacentre globalt var omkring 2% (ca. 200 millioner tons) af verdens samlede kulstofemissioner. Denne mængde forventes at fortsætte med at vokse, efterhånden som datatrafikken stiger, og der bygges flere datacentre. Det er derfor afgørende at implementere CO2-forebyggelse i datacentre.

Carbon avoidance henviser til de tiltag, der gøres for at reducere eller eliminere udledningen af kuldioxid (CO2) i atmosfæren. Dette gøres ofte for at bekæmpe klimaforandringer, da CO2 er en stor bidragyder til den globale opvarmning.

Når man fokuserer på at reducere CO2-udslippet i datacentre, kan det tage mange former, herunder brug af vedvarende energikilder, implementering af energieffektivitetstiltag og forlængelse af levetiden for datacenterudstyr.

Tre åbenlyse fordele ved at reducere CO2-udledningen i Datacentre

Når det kommer til at forlænge livscyklussen for datacenterhardware, bliver flere virksomheder opmærksomme på den mulighed, da der er tre åbenlyse fordele ved at reducere CO2-udledningen, f.eks:

  1. Reduceret energiforbrug: Ved at holde hardware i brug i længere perioder kan energiforbruget reduceres. Energiforbruget er en stor bidragyder til CO2-udledningen fra datacentre.
  2. Mindre E-affald: Forlængelse af hardwarens livscyklus reducerer mængden af e-affald, der genereres, og dermed reduceres CO2-fodaftrykket i forbindelse med produktion og bortskaffelse af elektroniske enheder.
  3. Undgå emissioner fra fremstilling af ny hardware: Ved at undgå køb og implementering af ny hardware kan emissioner forbundet med produktion og transport af udstyret reduceres betydeligt.
Technical employee tesing IT storage equipment at the test center of Nordic Computer

Tredjepartsvedligeholdelse

Tredjepartsvedligeholdelse (TPM) er et skridt på vejen til at reducere CO2-udledningen i datacentre. Da producenter af originalt udstyr (OEM'er) nogle gange kun tilbyder garanti i op til tre år, kan denne support forlænges gennem tredjeparts vedligeholdelsesudbydere.

TPM kan hjælpe dig med at forlænge brugen af datacenterhardware, når den er ved slutningen af sin levetid (EOSL - End of Service Life). Datacenterhardware kan fungere effektivt i 10 eller endda 15 år; derfor er det forbundet med unødvendige miljømæssige (og økonomiske) omkostninger at købe nyt udstyr, når det eksisterende er ved EOSL.

Konklusionen er, at CO2-forebyggelse i datacentre er afgørende for at reducere miljøpåvirkningen fra den digitale revolution.

Ved at indføre mere bæredygtige tankegange og praksisser kan man reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra datacentre betydeligt, hvilket fører til en mere bæredygtig digital fremtid.