Kristaps Grundsteins Ubqmx7qudfo

IT vejer for meget i dit CO2-regnskab

Lars Olesen har en Ph.d. i fysik fra Aarhus Universitet, og har gennem sin karriere beskæftiget sig indgående med vedvarende energi og cirkulær økonomi, blandt andet i sin egen virksomhed Circ.eco.  

Sammen med Nordic Computer har Lars Olesen udviklet en algoritme, der kan foretage en overslagsberegning af den CO2-belastning, der er ved at købe fabriksnyt IT-udstyr i stedet for at lade eksisterende udstyr leve længere. 

- Udfordringen er, at man ikke blot kan regne på en enkelt enhed. Nordic Computer havde behov for en algoritme, som kunne levere resultater for alt det IT-udstyr, der potentielt kan være i et datacenter. Så det var bare at gå i gang med arbejdet, siger Lars Olesen. 

Udgangspunktet for arbejdet var en formodning om, at vægten på IT-udstyret og CO2-belastningen i vidt omfang hænger sammen.  

- Overordnet er der en klar sammenhæng mellem IT-udstyrs vægt og CO2-belastningen ved at producere, transportere og bortskaffe udstyret, når det er udtjent. Helt banalt kan man sige, at jo tungere udstyret er, jo mere belaster det klimaet, siger Lars Olesen. 

Men helt så enkelt er det alligevel ikke, når man dykker ned i detaljerne. Der er stor forskel på CO2-belastningen fra kabinettet, ventilatorer, selve det elektroniske print og alle de andre dele af f. eks. en server. 

Derfor blev det nødvendigt at beregne CO2-belastningen fra en lang række forskellige typer af komponenter for at få et mere præcist tal for den samlede CO2-belastning.